Privacy Policy

Privacyverklaring Städler Made 

Dit document bevat de privacyverklaring van Städler Made, gevestigd aan de Keilestraat 5A (3029 BP) in Rotterdam (hierna: Städler Made). Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze (potentiële) klanten en anderen die onze website bezoeken of anderszins contact met ons opnemen. De website www.stadlermade.com en alle subdomeinen daarvan alsmede de webshop worden beschikbaar gesteld door Städler Made.

Städler Made hecht er belang aan ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens gedurende het verzamelen, verwerken en/of gebruik ervan tijdens uw bezoek aan deze website goed beschermd zijn. Deze Privacyverklaring bevat informatie over de gegevens die wij verwerken en over het gebruik dat Städler Made van deze gegevens maakt.

Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarnaar in deze Privacyverklaring wordt verwezen, of als u een klacht wilt indienen, dan kun u contact met ons opnemen door te bellen met +31 (0)639 569 203 of een e-mail te sturen aan claudia@stadlermade.com. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld of als u uw klacht niet bij ons wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met of uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Städler Made treedt op als gegevensverantwoordelijke als bedoeld in de AVG en neemt de grootst mogelijke zorg in acht bij het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door ons

Gegevensverwerking in verband met bestellingen en aanmaken van accounts

Als u een bestelling plaatst, vragen wij u uw naam, factuuradres, leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummer op te geven, plus – als u een betaling doet – uw bankgegevens. Deze persoonsgegevens, die vrijwillig door u worden verstrekt in het kader van het plaatsen van een bestelling, worden verzameld omdat dit noodzakelijk is voor een juiste wederzijdse nakoming van een overeenkomst. De persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij uw gegevens verzamelen en opslaan om u een opdrachtbevestiging en overige relevante informatie met betrekking tot uw bestelling en de levering daarvan te kunnen sturen. Door het aanmaken van een account kunt u uw bestellingen en bestelinformatie, zoals het leverings- en factuuradres, inzien en eventueel wijzigen.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u nieuws over onze producten te sturen; dit gebeurt op basis van door u vooraf gegeven toestemming. Daarnaast sturen wij, tenzij u hiertegen bezwaar maakt, nieuwsbrieven naar u als bestaande klant op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten te promoten.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die is opgenomen in de e-mails die u van ons ontvangt.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een gegevensbestandje dat door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, mobiel, of ander toestel. De gegevens die het bevat kunnen de volgende keer dat u onze website bezoekt worden verzonden aan onze server.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies; deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert doordat bijvoorbeeld uw aanmeldgegevens worden onthouden en voor het toevoegen van artikelen in uw winkelwagentje. Daarnaast maakt de website gebruik van Google Analytics, waarmee analytische gegevens over de (computers van de) bezoekers aan onze website worden verwerkt. Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de website. Het (deel van het) IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt verzonden wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die Google verzamelt.

Verder maken wij, met uw toestemming, gebruik van tracking cookies en sociale-media cookies. Tracking cookies zijn cookies die de gedragingen van bezoekers aan onze en andere websites volgen en opslaan. Deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties te versturen. Hiervoor maken we gebruik van Facebook Pixel, Facebook Connect en Facebook Custom Audience cookies. De door deze cookies verzamelde gegevens worden verwerkt door Facebook. Voor meer informatie over wat Facebook met de via deze cookies verkregen (persoons)gegevens doet, verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van Facebook (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Wij maken gebruik van sociale-media cookies, zoals Add to Any, waarmee verbinding wordt gemaakt met uw sociale-media accounts, waardoor u onze content kunt “liken” en “sharen”.

Bewaren en delen van persoonsgegevens

Alle door u verstrekte of middels het gebruik van de website gegenereerde gegevens worden door Städler Made opgeslagen op servers in Nederland. Wij nemen alle noodzakelijke gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens zodanig op te slaan zodat zij niet ingezien kunnen worden door derden of publiekelijk toegankelijk zijn. De website van Städler Made kan links bevatten naar andere websites of u naar een andere website doorsturen. Wij oefenen geen invloed uit op de wijze waarop de activiteiten op deze websites voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Uw gegevens worden online opgeslagen en kunnen worden opgenomen in e-mails die wij verzenden of ontvangen en die derhalve worden opgeslagen (en verwerkt) door onze IT-dienstverleners (hosting, onderhoud en e-mail). Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt door ons marketingbureau. Als u een bestelling plaatst op onze website worden uw bankgegevens verwerkt door een aanbieder van betaaldiensten. Wij zijn met deze partijen een verwerkersovereenkomst aangegaan die ervoor zorgt dat zij de persoonsgegevens op correcte wijze verwerken en daarbij dezelfde mate van bescherming en geheimhouding in acht nemen als u van ons kunt verwachten.

Uw persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld, verkocht of gebruikt op enige andere wijze dan vermeld in deze Privacyverklaring, tenzij wij hiertoe op grond van het toepasselijk recht verplicht zijn.

Onverminderd het bovenstaande is het mogelijk, indien Städler Made of een deel ervan wordt overgenomen door of overgaat op een andere organisatie (bijvoorbeeld als gevolg van een overname, fusie, ontbinding, liquidatie of faillissement), dat uw overeenkomstig deze Privacyverklaring verzamelde gegevens deel uitmaken van de activa die worden overgedragen. De nieuwe eigenaar is verplicht de in deze Privacyverklaring opgenomen toezeggingen gestand te doen.

Bewaartermijn  

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren onze administratie, inclusief facturen en andere bescheiden die uw persoonsgegevens bevatten, voor een periode van zeven jaar na afloop van het betreffende boekjaar, conform de fiscale bewaartermijn. Overige persoonsgegevens worden bewaard gedurende één jaar na het laatste contact dat wij met u hadden (bijvoorbeeld na de laatste e-mail die wij aan u hebben verstuurd), tenzij wij worden verzocht de gegevens te wissen. De persoonsgegevens van bezoekers aan de website worden bewaard gedurende een periode van twee jaar na hun bezoek aan de website; dit is de standaardinstelling van Google Analytics. Gegevens die wij hebben verzameld via Facebook cookies worden maximaal 180 dagen bewaard.

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over de volgende rechten in verband met de persoonsgegevens die wij van u bezitten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Op verzoek ontvang u van ons een afschrift van uw persoonsgegevens.
  2. Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming: het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
  3. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens die wij van u bezitten onjuist of onvolledig zijn.
  4. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of in bepaalde gevallen het recht om de verwerking te beperken.
  5. In bepaalde gevallen: het recht om te worden vergeten.
  6. Het recht om persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm en te vragen deze over te dragen aan een derde partij van uw keuze.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u ze kunt uitoefenen verwijzen wij u naar art. 15 t/m 20 AVG. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde telefoonnummer of e-mailadres.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Städler Made behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Deze wijzigingen treden met onmiddellijke ingang in werking nadat ze zijn gepubliceerd op de website. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Versie oktober 2019